Skip to main content
Docent Dansimprovisatie worden

Hoe word je
Docent Dansimprovisatie

Van student tot dansdocent

Beleven & bewegen

In de opleiding tot Docent Dansimprovisatie gaat het om de ontwikkeling van de student tot dansdocent. Je leert in deze opleiding de methodiek toe te passen bij verschillende doelgroepen en in verschillende situaties.

De methodiek dansexpressie is gericht op het ontwikkelen van eigen bewegingskwaliteit. Centraal staat niet het kopiëren van bestaand materiaal maar het vinden van eigen beleving en beweging. Vanuit de visie dat ieder mens uniek is ontstaat zo een persoonlijke benadering van de student.

De studenten hebben na afronding van de opleiding kennis gemaakt met diverse doelgroepen en contexten. De grondgedachte daarbij is dat iedere ervaring kan leiden tot nieuwe inzichten en vervolgens tot een nieuwe ontwikkeling.

Vanuit de dansexpressie methodiek ontwikkelen studenten uiteindelijk een eigen signatuur.

Dansimprovisatie Bewegen en Beleven

Hoe ziet het leerproces eruit?

Ervaringsgericht leren staat in de opleiding centraal. De student kan in een veilige leeromgeving ervaring opdoen niet alleen als danser, maar ook als docent. Het gaat om een persoonlijk groeiproces, waarin de student door docenten en medestudenten wordt uitgenodigd en gestimuleerd om de eigen mogelijkheden te ontdekken en nader te onderzoeken.

Het proces begint bij de eigen manier van bewegen en bij de belevingswereld van de student. Door te ervaren, te bewegen, te beleven en te reflecteren groeit het bewustzijn en krijgt de student inzicht in de eigen leermogelijkheden. Het is een cyclisch leerproces, waarin nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden steeds weer verder onderzocht en ontwikkeld worden. Iedere student kan zich zo op eigen wijze ontwikkelen tot docent.

Leerproces Dansimprovisatie

Voor welke doelgroepen is het?

 • Amateur dansers die zich willen oriënteren op dansimprovisatie vanuit de wisselwerking beleven en bewegen en zich willen ontwikkelen als danser.

 • Dansdocenten die dansimprovisatie vanuit de wisselwerking beleven en bewegen (beter) willen leren kennen en toepassen.

 • Dansers en choreografen met een interesse in dansimprovisatie vanuit de wisselwerking beleven en bewegen (onderzoek in dans, improvisatie, compositie).

 • Leerkrachten uit het reguliere onderwijs (PO en VO) , welzijnswerkers en kunstvakdocenten.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie afzonderlijk te volgen modules. De modules bestaan uit 11-12 lesdagen (op vrijdagen).

 • Beoordelingscriteria module 1, 2 en 3

  • werkinstelling
  • dansontwikkeling
  • docentschap
  • reflectie

Module 1

Kennismaking met en oriëntatie op dansimprovisatie

(Kan gevolgd worden na deelname aan een Open Huis)
 • Ontwikkeling als danser d.m.v. de dansexpressie methodiek.

 • Brede kennismaking met de toepassing van de dansexpressie methodiek (educatieve dans, doelgroepen, performance etc.).


Studiebelasting

 • Naast het volgen van de lesuren en het opdoen van inspiratie is er geen studiebelasting in de vorm van zelfstudie of stages.


Kosten

 • € 1200,-

Module 2

Oriëntatie op docentschap

(Kan gevolgd worden na afronding van module 1)

 • Verdere ontwikkeling als danser d.m.v. de dansexpressie methodiek.

 • Lesgeven volgens de dansexpressie methodiek, theorie en praktijk, verschillende doelgroepen.


Stage

 • Minimaal 20 uur

 • De student organiseert zelf een stage en krijgt begeleiding, o.a. op de stageplek.


Studiebelasting

 • in eigen tijd ontwikkelen van lessen, lesverslagen en reflecties schrijven.

 • 3 a 4 uur per week (exclusief stage-uren)

Kosten

 • € 1350,-

Module 3

Verdieping als danser en docent

(Kan gevolgd worden na afronding van module 1 & 2)

 • Ontwikkeling signatuur en eigen profiel als dansimprovisatie docent.

 • Verdere ontwikkeling als danser d.m.v. de dansexpressie methodiek.

 • Lesgeven volgens de dansexpressie methodiek, theorie en praktijk, verschillende doelgroepen.

 • Dansstukken maken met verschillende doelgroepen.


Stage

 • Minimaal 30 uur

 • De student organiseert zelf een stage en krijgt begeleiding, o.a. op de stageplek.


Studiebelasting

 • in eigen tijd ontwikkelen van lessen, lesverslagen en reflecties schrijven.

 • 3 a 4 uur per week (exclusief stage-uren)

Kosten

 • € 1350,-

Brochure en aanmelden

Download hier onze brochure met al onze informatie over de opleiding inclusief aanmeldformulier.

Aanmelden kan ook via onze agenda.